Historie oboru

Historie zubařství  sahá až do starého Řecka, kde určovali stáří koně podle výměny mléčných řezáků. V 18. století vyšlo několik knih, které popisovaly koňské zuby a podle nich se určovalo stáří koně. V 19. a začátkem 20. století začaly vycházet knihy popisující úpravu zubů a vzniklo mnoho firem, které vyráběly zubařské nástroje. Kůň jako hlavní prostředek transportu a práce v zemědělství hrál tehdy velice významnou roli, nicméně po 2. světové válce s příchodem spalovacích motorů jeho význam zanikl a s ním i zubařství. Znovuzrození oboru nastalo v 80. letech minulého století v USA a dnes se již návštěva koňského zubaře stává samozřejmostí.